Genel Bilgi

Hava araçlarında Gövde ve Motor Bakımı faaliyetleri, günümüzün hava ulaşımında ileri teknolojiyi en üst düzeyde kullanan bir eğitim sayesinde mümkün olmaktadır.    Hızlı ve güvenli ulaşımı gerçekleştiren hava araçları, ileri teknoloji bilgisi ve donanımın uygulama alanlarının başında yer almaktadır.  Bu nedenle bölümün laboratuvar ve atölyeleri, bakım ve onarım konusunda yetkin teknik elemanların eğitimine olanak sağlayacak donanım ve altyapıya sahip olacak şekilde kurulmuştur. Bölümde öğrenciler, hava aracında bulunan gövde, motor, pervane ve diğer alt sistemlerin bakım ve onarımının çağdaş yöntem ve teknikle nasıl yapılacağını öğreneceklerdir.
 
Ayrıca sınıfta öğrendikleri temel bakım konusundaki teorik bilgileri hidrolik, pnömatik sistemler, gas türbinleri, pistonlu motorlar, iniş ve frenleme sistemleri vb.  bakımı ve onarımını  hava aracı üzerinde nasıl uygulayacaklarının pratiğini yapacaklardır. Eğitimlerinin önemli bir kısmını laboratuvar ve atölyede gerçek hava aracı sistemlerini kullanarak ve pratik yaparak geçireceklerdir.
 
Bölümdeki temel çalışma alanları  (1) uçak, (2) helikopter,  (3) insansız hava araçları olarak ayrılmaktadır. Daha sonra çalışmalar piston motorlu ve gas türbin motorlu olmak üzere alt başlıklara ayrılmaktadır.  Bölümün temel teorik derslerinden sonra öğrenciler; laboratuar ve atölye ağırlıklı bir eğitim-öğretim sürecinden ve staj uygulamasından sonra mezun olup hemen işe başlayabileceklerdir. 
 
Uçak Gövde-Motor Bakımı Bölümü, 2011 yılında öğrenci alarak 2011-2012 Ders Yılında eğitim-öğretim hayatına başladı. Öğrenciler 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfından sonra 4 yıl süren bir eğitim ve öğretim programından geçeceklerdir. Bölümün ders programları, günümüzde hızla gelişen ve önem kazanan sivil havacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün talepleri ve uluslararası standartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.  Ders programlarında kuramsal ve akademik öğretinin yanı sıra ağırlıklı olarak düşünmeye, tasarlamaya ve birebir uygulamaya dayanan eğitim öne çıkarılmıştır.
 
3. sınıftan itibaren bölüm öğrencileri laboratuar ve atölye çalışmalarını, hava aracı başında uygulamalı olarak Ankara Esenboğa Havalimanındaki üniversitemizin uçak hangarında yapacaklardır.

İleriki yıllarda, bu tarz etkinlikler müfredat dahilinde Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda diğer teknik bakım ve servis kuruluşlarında  gerçekleştirlecektir. Ayrıca, öğrenciler her biri 40'ar gün olmak üzere, askeri ve sivil kuruluşlarda iki yaz stajı yapacaklardır.