Staj Değerlendirmesine Esas Evrakların Teslimi (2017 Yaz Stajları Güncel)

2017 yaz döneminde stajlarını tamamlayan öğrencilerin staj değerlendirmesine esas evraklarını 20 Ekim 2017 tarihine kadar Bölüm Staj Sorumlularına teslim etmeleri gerekmektedir.

Staj Değerlendirmesine Esas Evraklar:

Staj yapılan işletmeye onaylatılmış Öğrenci Staj Formu Kitapçığı /shares/ugmb/files/ucak(3).pdf

Staj yapılan işletme tarafından doldurulup onaylatılmış Staj Değerlendirme Formu (kapalı zarf içerisinde teslim edilmelidir)/shares/ugmb/files/Evaluation_form(eng)_apm.docx

Staj raporu  

Öğrenciler günlük staj notlarının tutulduğu staj raporu hazırlayacaklardır. Aşağıdaki linkte belirtilmiş rapor yazım kurallarına uygun olarak kapak sayfasıyla  birlikte 20 Ekim 2017 tarihine kadar bölüm staj sorumlularına mail yoluyla ve elden teslim etmelidirler. 

/shares/shui/files/SUMMER%20PRACTICE%20REPORT.doc

Staj Raporu İçeriği:

  1. Yapılan iş kısaca tanımlanmalı
  2. Yapılan işin neden yapılması gerektiği açıklanmalı
  3. Yapılan işin nasıl yapıldığı (kullanılan yöntemler/cihazlar) fazla teknik detay verilmeden açıklanmalı
  4. İş yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli kısımlar ve alınması gereken emniyet önlemleri açıklanmalı

Staj raporlarındaki benzerlik oranı Turnitin programı üzerinden kontrol edilecektir. Dolayısıyla staj raporlarının özgün olmasına dikkat edilmelidir.