Staj Değerlemesine Esas Evrakların Teslimi

Staj Değerlendirmesine Esas Evraklar:

Staj yapılan işletmeye onaylatılmış Öğrenci Staj Formu Kitapçığı

Staj yapılan işletme tarafından doldurulup onaylatılmış Staj Değerlendirme Formu

Günlük staj notlarının tutulduğu elle yazılmış defter