APM 202 ve APM 308 Mazeret Sınavları

APM 202 mazeret sınavı 17.06.2016 Cuma günü saat 13:00'da,

APM 308 mazeret sınavı 17.06.2016 Cuma günü saat 10:00'da yapılacaktır.