Akademik Programlar

Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli Dersler

Teknik Olmayan Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

AE 103 - Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım
Solidworks yazılımının tanıtımı ve katı modelleme ve teknik resim uygulamalarının yapılması. 1. 2 Boyutlu eskiz komutları ve uygulamaları 2. 2 Boyutlu eskiz uygulamaları 3. 3 Boyutlu katı modelleme komutları 4. Vida, dişli ve kam çizimleri 5. Montaj çizimi 6. Tekerlek jantı 7. Süspansiyon sistem montajı 8. Küresel eklem 9. 3 Boyutlu eskiz, boru yerleşimi 10. Teknik çizim, ortogonal görünümler 11. Yüzey modellemesi 12. Metal saç oluşumu 13. Kaynaklar 14. Kalıp komutları

AEE102 - Elektromanyetizmanın Temelleri
Vektörler; Manyetik Alan; Manyetik alana bağlı akımlar, İndüksiyon ve İndüktans; Manyetik Malzemeler; AC Teorisi; AC ve DC Motorlar; Transformatörler; AC Jeneratörler; Elektromanyetik Dalgalar ve Işık; RF Spektrumu; Elektromanyetik Ortam.

AEE201 - Elektrik Devreler-I
Bu derste EASA-66 Modül 3’ün ihtiyaçları doğrultusunda elektrik-elektronik mühendisliği kavramlarını ve Doğru Akım (DC) ile ilgili çözümleme yöntemleri verilir. Öğrencilerden DC için temel elektrik-elektronik problem çözümlerine uygulanan, Ohm, Kirchhoff kuramlarını ve temel devre kuramları ile düğüm döngü analizlerinin öğrenmesi beklenir. Ayrıca öğrenciler birinci dereceden devrelerin analizini yapabilirler.

AEE202 - Elektrik Devreler-II
AC elektrik elektronik devrelerinin çözüm yöntemleri, Fazör, Sinüzoidal durağan durum analizi, AC güç, Çok fazlı devreler, Frekans cevabı, Süzgeçler.

AEE204 - Elektronik Devreler
Yarıiletken devre elemanlarına, yükseltici devrelerinin çözüm metotlarına, entegre devreler, anahtarlamalı güç kaynakları ve baskılı devre kartlarının yapısına genel bir giriş yapılması. Ayrıca servomekanizma kavramının tanıtılması.

AEE306 - Hava Aracı Ölçüm Aletleri
Pito-statik aletlerin çalışması, cayroskopik hareket, cayroskopik uçuş aletlerinin çalışması, doğrudan ve uzaktan okuyan pusulalar, uçak irtifa kaybı uyarı sistemlerinin çalışması ve yerleşimi, üç temel uçak aydınlatma sisteminin yerleşimi ve çalışması

AEE307 - Aviyonik Sistemler
Aviyonik alt-sistemlerin tipleri, kullanım ihtiyaçları ile ilgili temel bilgiler ve çalışma prensipleri, Aviyonik sistemlerin elektriksel ve RF karakteristikleri, Aviyonik sistemlerin bir bütün sistem olarak çalıştığı ağ yapılarının çalışma metotları ve protokol yapısı.

AEE405 - Hava Aracı Seyrüseferi
Temel SS terimleri ve prensipleri, manyetik pusulaların çalışma prensipleri, kısa mesafede kullanılan SS yardımcıları, uzun mesafede kullanılan SS yardımcıları, yaklaşma ve iniş SS yardımcıları, uydu SS, aviyonik sistemlerde kullanılan veri iletim protokol yapıları.

APM102 - Hava Aracı Temel Bilgileri
Hava Aracı Sınıflandırması, Motor Sınıflandırması, Ağırlık Dağılımı, Atmosferik Uçuş Modeli, Kanat Yükü, Kaldırma Kuvveti, Sürükleme Kuvvet, Sürükleme Katsayıları, Sürükleme Grafiği ve Kaldırma Kuvveti, Kalkış Mesafesi, Kalkış Süresi ve Hızı, Tırmanma Açısı ve Hızı, Yavaşlama Hareketi, İniş Mesafesi Süzülme, Seyir Şartları ve Hava Aracı Menzili, Servis Yüksekliği, Seyir Süresi, Manevra, Yük Faktörü, Dönüş Oranı, Hava Aracı Dönüş Yarıçapı, Turbojet Motorlar, Turbofan Motorlar, Piston Prop ve Turbo Prop Motorlar

APM104 - Havacılıkta İnsan Faktörleri
Genel, İnsan Performansı ve Sınırları, Sosyal Psikoloji, Performansı Etkileyen Faktörler, Fiziksel Çevre, Görevler, İletişim, İnsan Hatası, Çalışma Alanındaki Tehlikeler

APM201 - Termodinamik ve Akışkanlar
Özgül ağırlık ve yoğunluk, viskozite, akışkan direnci, Akışkanlarda sıkıştırılabilirlik etkisi; statik, dinamik ve toplam basınç: Bernoulli teoremi, venturi, Sıcaklık: termometreler ve sıcaklık skalalerı: Celsius, Fahrenheit ve Kelvin, Isının tanımı. Isı sığası, özgül ısı, Isı transferi: konveksiyon, radyasyon ve kondüksiyon, Hacimsel genişleme; Termodinamiğin birinci ve ikinci yasası, Gazlar: İdeal gaz kanunları; Sabit hacim ve sabit basınçta özgül ısılar, gazın genişlemesiyle yapılan iş, İzotermal, adyabatik genişleme ve sıkıştırma, motor çevrimler, sabit hacim ve sabit basınç, Isıl enerji, yanma ısısı, Otto çevrimi, Dizel çevrimi, Brayton çevrimi, Roket itkisi, Ramjet, örnek problemler

APM203 - Hava Aracı Bakım Uygulaması I
Bu dersin içeriğinde, gövde üretim özellikleri, montaj ve kanat ayarı, kumaş örtüler, yapısal tamirler, havaaracı kaynağı konuları bulunur. Ayrıca, çeşitli hava aracı sistemlerini meydana getiren bileşenler ve hava aracı sistemlerinin ve parçalarının farkları bu ders içeriğinde verilmektedir.

APM204 - Hava Aracı Bakım Uygulamaları II
Plaka ve metal işlemleri, Kaynak, kaplama, lehim ve yapıştırma, Hava aracı ağırlık ve balansı, Hava aracı İkmal/Servis (Handling) ve Depolama, Söküm, Kontrol, Tamir ve Montaj Teknikleri, Normal-dışı olaylar, Bakım yöntemleri (prosedürleri)

APM205 - Hava Aracı Malzeme Donanım ve Yapıları
Ferrous (demir içeren), Non-ferrous (demir içermeyen), Kompozit ve Metal Dışı Malzemeler, Korozyon, Bağlantı Elemanları, Borular ve Rekorlar, Yaylar, Rulmanlar, Dişliler, Kontrol Kabloları, Elektrik Kabloları, Elektrik Kablo Konektörleri, Perçinleme, Kaynak, Pirinç Kaynağı, Yorulma

APM208 - Aerodinamik ve Uçuş Teorisi
Atmosfer fiziği, Enternasyonal Standart Atmosfer (ISA), aerodinamiğe uygulanması. Aerodinamik: Bir cisim etrafındaki hava akışı, Sınırtabakası, laminer ve türbülent akışlar, serbest akış, upwash ve downwash, vorteksler, durma noktası, Terimler, kamburluk, veter, ortalama aerodinamik veter, profil sürüklenmesi, indüklenmiş sürükleme, basınç merkezi hücum açısı, wash in ve wash out, fines oranı, kanat şekli ve kanat açıklık oranı, itki, ağırlık, aerodinamik bileşke, kaldırma ve sürüklemenin oluşumu, hücum açısı, kaldırma katsayısı, sürükleme katsayısı, polar eğriler, stall (perdövites), kanat kirlenmesi, buz, kar, don. Uçuş Teorisi: kaldırma, ağırlık, itki ve sürükleme arasındaki ilişki, Süzülme oranı, Sabit seyir uçuşları, performans, Dönüş teorisi, yük faktörünün etkisi: stall, uçuş zarfı ve yapısal sınırlandırmalar, kaldırma iyileştirmesi. Uçuş Stabilite ve Dinamiği.

APM210 - Havacılık Mevzuatı
Yönetmeliklerin Çerçevesi, JAR 66 – Bakım Elemanlarının Sertifikalandırılması, JAR–145 Onaylı Bakım Kuruluşları, JAR–OPS Ticari Hava Taşımacılığı, Hava aracı Sertifikasyonu, Part M, Ulusal ve Enternasyonal Gereksinimler

APM211 - Havacılık Teknik Terminolojisi
Havacılık iletişimine giriş, Kalkış, tırmanma ve seyir, (Aviyonik, insan faktörleri ,Seyir halindeki durumlar, Kaza kırım raporları, Teknoloji (Data link, uçuş kontrol sistemleri)

APM301 - Hava Aracı Yapıları
Bu ders elastiklik, yapısal analiz, uçabilirlik ve aeroelastisite de dahil olmak üzere bütün hava aracı yapıları temellerini kapsar.

APM302 - Hava Aracı Sistemleri
Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

APM307 - Pervane
Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

APM308 - Pistonlu Motorlar

APM399 - Yaz Stajı I

APM401 - Uygulamalı Gövde Bakımı

APM402 - Uygulamalı Motor Bakımı
Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

APM403 - Gaz Türbinli Motorların Temelleri

APM404 - Gaz Türbinli Motor Sistemleri
Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

APM499 - Yaz Stajı II
Bu dersle birlikte öğrenciler SHY-145 belgeli bir firmada iş üstü eğitim yapma fırsatı kazanacaktır. Ders boyunca 40 günlük pratik bakım tecrübesi kazanılacaktır.

AVM101 - Sivil Havacılığa Giriş
Havacılık Tarihi, Havacılık Sistem ve Bileşenleri, Hava Aracının Tanımı, Havacılık Alfabesi, ICAO ve IATA, Havalimanı: Tanımı ve Tesisleri, Havayollarının Genel Özellikleri, Havayolları Türleri, Ulusal,Düşük Maliyetli, Bölgesel Taşıyıcılar, Sivil Havacılık Konsept ve Sistemi, Sivil Havacılık Organizasyonları, Sivil Havacılık Faaliyetleri ve Rolleri, Genel Havacılık Faaliyetleri, Hava Seyrüsefer Hizmetleri, Yer Hizmetleri, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi, Diğer Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonları; ECAC, IATA, Euro Control, JAA, EASA,Türk Sivil Havacılığı: SHGM, Kurallar ve Düzenlemeler, Türk Sivil Havacılığı: Havalimanları, Hava Taşıyıcıları ve Havacılık Firmaları

ENG 202 - Sunum Becerileri
Bu ders, etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma çalışmalarını içerir.

ENG 301 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I
Ders, öğrencileri eğitimleri sonunda girecekleri sınavlara hazırlanmak dahil planlanmış ileri düzey çalışmaları içerir. Ders, genel dil bilgisi tekrarı, kısa sınavlar, aylık uygulanan gelişim sınavları, değerlendirmeler ve geri bildirimlerden oluşur. Derste, çeşitli dil bilgisi kitapları ile uygulanmış veya denenmiş örnek dil sınavları kullanılır.

ENG 302 - İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II
Bu ders, daha gelişmiş iş ortamı becerilerini içerir. Bu kapsamda, toplantı düzenleme, çeşitli kültürel ortamlarda iletişim tekniklerini geliştirme, hatalar ile baş etme ve özür dileme, çeşitli ortamlarda iletişim biçimleri ve tanıtımla ile ilgili konularda bilgi sahibi olma, çeşitli sözel sunumlar hazırlayıp sunma ve iş ile ilişkili e-posta yazma çalışmaları yapılır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

HIST 111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

HIST 112 - ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II
DERS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLKE VE İNKILAPLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ TARİHİNİ, TEMEL TANIMLARI, KONSEPTLERİ VE OLAYLARI 16. VE 20. YÜZYILLAR ÇERÇEVESİNDE ELE ALIR.

HIST 221 - Uygarlık Tarihi
İnsan evriminde teknoloji kullanımının önemi; ilk uygarlıkların ortaya çıkışı; modern uygarlığın temelleri olarak Eski Mısır’dan Eski Yunan’a geçmiş uygarlıklar; Machiavelli, Hume, Descartes, Hobbes, Bacon, Locke, Rousseau gibi bazı önemli düşünürlerin klasik eserleri ve aydınlanma tarihine katkıları; uygarlıkların ilerlemesine bilimsel düşüncenin katkısı bağlamında Kopernik, Galileo ve Newton gibi bilim insanlarının bazı klasik metinleri.

TURK 401 - Türk Dili I

TURK 402 - Türk Dili II

Teknik Seçmeli Dersler

- Alan Seçmeli (A)

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CMPE101 - Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş
Temel bilişim sistemleri, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları, internet ve ağ sistemi, temel programlama kavramları, laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırılması.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

MATH103 - Genel Matematik
Kümeler, sayılar ve özellikleri, özdeşlikler, denklem ve eşitsizlikler, polinomlar, düzlemde koordinat sistemi, düzlemde doğru ve ikinci dereceden eğrilerin grafikleri, fonksiyonlar, trigonometri, kutupsal koordinatlar, karmaşık sayılar, doğrusal denklem sistemleri, matrisler ve determinantlar.

MATH104 - Tek Değişkenli Kalkülüs
Fonksiyon ve fonksiyon ile ilgili temel kavramların hatırlatılması, Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritma Fonksiyonları, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, Belirli-belirsiz İntegraller, İntegral Alma Teknikleri, Alan ve Hacim Hesaplama.

PHYS103 - Fizik I
Madde; Atomun Yapısı, Elementlerin Periyotlar Çizelgesi, Atomun Elektronik Yapısı; Kimyasal Bağlar, Maddenin Halleri; Basınç ve Kuvvet; Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork; Akışkan Dinamiği; Termodinamik; Isı; Dalga Hareketi ve Ses.