Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Olmayan Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlerden Alınan Servis DersleriZorunlu Bölüm Dersleri

AE 103 - Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım
Solidworks yazılımının tanıtımı ve katı modelleme ve teknik resim uygulamalarının yapılması. 1. 2 Boyutlu eskiz komutları ve uygulamaları 2. 2 Boyutlu eskiz uygulamaları 3. 3 Boyutlu katı modelleme komutları 4. Vida, dişli ve kam çizimleri 5. Montaj çizimi 6. Tekerlek jantı 7. Süspansiyon sistem montajı 8. Küresel eklem 9. 3 Boyutlu eskiz, boru yerleşimi 10. Teknik çizim, ortogonal görünümler 11. Yüzey modellemesi 12. Metal saç oluşumu 13. Kaynaklar 14. Kalıp komutları

AEE201 - Elektrik Devreleri-I
DC devrelerinin çözüm süreçlerine ve süreç değişkenlerine, devre kuramlarının temellerine, devre analizine genel bir giriş yapılması.

AEE204 - Elektronik Devreler
Yarıiletken devre elemanlarına, yükseltici devrelerinin çözüm metotlarına, entegre devreler ve baskılı devre kartlarının yapısına genel bir giriş yapılması. Ayrıca re transistör modeli ve hibrit eşdeğer modelinin tanıtılması.

AEE306 - Hava Aracı Ölçüm Aletleri
Pito-statik aletlerin çalışması, cayroskopik hareket, cayroskopik uçuş aletlerinin çalışması, doğrudan ve uzaktan okuyan pusulalar, uçak irtifa kaybı uyarı sistemlerinin çalışması ve yerleşimi, üç temel uçak aydınlatma sisteminin yerleşimi ve çalışması

AEE307 - Aviyonik Sistemler

AEE309 - Teknik Havacılık Terminolojisi I

AEE310 - Teknik Havacılık Terminolojisi II

AEE405 - Seyrüsefer
Temel SS terimleri ve prensipleri, manyetik pusulaların çalışma prensipleri, kısa mesafede kullanılan SS yardımcıları, uzun mesafede kullanılan SS yardımcıları, yaklaşma ve iniş SS yardımcıları, uydu SS, aviyonik sistemlerde kullanılan veri iletim protokol yapıları.

APM102 - Hava Aracı Temel Bilgileri
Hava Aracı Sınıflandırması, Motor Sınıfmandırması, Ağırlık Dağılımı, Atmosferik Uçuş Modeli, Kanat Yükü, Kaldırma Kuvveti, Sürükleme Kuvvet, Sürükleme Katsayıları, Sürükleme Grafiği ve Kaldırma Kuvveti, Kalkış Mesafesi, Kalkış Süresi ve Hızı, Yavaşlama Hareketi, İniş Mesafesi, Tırmanma Açısı ve Hızı, Süzülme, Seyir Şartları ve Hava Aracı Meznili, Servis Yüksekliği, Seyir Süresi, Manevra, Yük Faktörü, Dönüş Oranı, Hava Aracı Dönüş Yarıçapı, Turbojet Motorlar, Turbofan Motorlar, Piston Prop ve Turbo Prop Motorlar

APM201 - Termodinamik ve Akışkanlar
Termodinamik; Sıcaklık: termometreler ve sıcaklık skalalerı: Celsius, Fahrenheit ve Kelvin; Isının tanımı. Isı sığası, özgül ısı; Hacimsel genişleme; Termodinamiğin birinci ve ikinci yasası; Gazlar: İdeal gaz kannları; Sabit hacim ve sabit basınçta özgül ısılar, gazın genişlemesiyle yapılan iş; İzotermal, adyabatik genişleme ve sıkıştırma, motor çevrimler, sabit hacim ve sabit basınç, Otto, Diesel ve Brayton çevrimleri.

APM202 - Aerodinamik
ses altı potansiyel akış, kaynak/vorteks panel methodlarıyla birlikte; viskoz akış, laminer ve türbülanslı sınır tabakalarla birlikte; kanat profilleri ve kanatların aerodinamiği; ince kanat profili teorisi, kaldırma çizgisi teorisi ve panel methodu/etkileşen sınır tabakalar metodu ile birlikte, süpersonik ve hipersonik kanat profili teorisi.

APM203 - Hava Aracı Bakım Atölyesi I
Bu dersin içeriğinde, gövde üretim özellikleri, montaj ve kanat ayarı, kumaş örtüler, yapısal tamirler, havaaracı kaynağı konuları bulunur. Ayrıca, çeşitli hava aracı sistemlerini meydana getiren bileşenler ve hava aracı sistemlerinin ve parçalarının farkları bu ders içeriğinde verilmektedir.

APM204 - Hava Aracı Bakım Atölyesi II

APM205 - Hava Aracı Malzeme ve Bakımı
Ferrous (demir içeren), Non-ferrous (demir içermeyen), Kompozit ve Metal Dışı Malzemeler, Korozyon, Bağlantı Elemanları, Borular ve Rekorlar, Yaylar, Rulmanlar, Dişliler, Kontrol Kabloları, Elektrik Kabloları, Elektrik Kablo Konektörleri, Perçinleme, Kaynak, Pirinç Kaynağı, Yorulma

APM206 - Havacılıkta İnsan Faktörleri
1-İnsan faktörlerine ve yeni gelişmelere bir bakış 2-İnsan hatasından oluşan kazaların azaltılması eğitimine giriş

APM301 - Hava Aracı Yapıları
Bu ders elastiklik, yapısal analiz, uçabilirlik ve aeroelastisite de dahil olmak üzere bütün hava aracı yapıları temellerini kapsar.

APM302 - Hava Aracı Sistemleri

APM303 - Tahribatsız Malzeme Muayene

APM307 - Pervane

APM308 - Pistonlu Motorlar

APM309 - Uçuş Teorisi
Havaaracı Aerodinamiği ve Uçuş Kontrolü

APM310 - Hava Aracı Tasarımının Temelleri

APM312 - Havacılık Kanunları

APM399 - Staj I

APM401 - Uygulamalı Gövde Bakımı

APM402 - Uygulamalı Motor Bakımı
Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

APM403 - Gaz Türbinli Motorlara Giriş
Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

APM404 - Gaz Türbinli Motor Sistemleri
Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

APM405 - Bakım ve Güvenilirlik Yönetimi
Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

APM406 - Helikopter Sistemleri
Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.

APM408 - Bakım Sonrası Uçuş Testi

APM409 - Helikopter Yapıları

APM499 - Staj II
Bu dersle birlikte öğrenciler SHY-145 belgeli bir firmada iş üstü eğitim yapma fırsatı kazanacaktır. Ders boyunca 40 günlük pratik bakım tecrübesi kazanılacaktır.

AVM101 - Sivil Havacılığa Giriş
Havacılık Tarihi, Havacılık Sistem ve Bileşenleri, Hava Aracının Tanımı, Havacılık Alfabesi, ICAO ve IATA, Havalimanı: Tanımı ve Tesisleri, Havayollarının Genel Özellikleri, Havayolları Türleri, Ulusal,Düşük Maliyetli, Bölgesel Taşıyıcılar, Sivil Havacılık Konsept ve Sistemi, Sivil Havacılık Organizasyonları, Sivil Havacılık Faaliyetleri ve Rolleri, Genel Havacılık Faaliyetleri, Hava Seyrüsefer Hizmetleri, Yer Hizmetleri, Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi, Diğer Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonları; ECAC, IATA, Euro Control, JAA, EASA,Türk Sivil Havacılığı: SHGM, Kurallar ve Düzenlemeler, Türk Sivil Havacılığı: Havalimanları, Hava Taşıyıcıları ve Havacılık Firmaları

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG204 - Rapor Yazma Becerileri
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

HIST 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

PHYS104 - Fizik II: Elektrik ve Manyetizma

Teknik Olmayan Seçmeli Dersler

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

COMPE 101 - Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş
Temel bilişim sistemleri. Bilgisayar yazılımı. Bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları. İnternet ve ağ sistemi. Temel programlama kavramları. Laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırmak.

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

MATH103 - Genel Matematik
Kümeler, sayılar ve özellikleri, özdeşlikler, denklem ve eşitsizlikler, polinomlar, düzlemde koordinat sistemi, düzlemde doğru ve ikinci dereceden eğrilerin grafikleri, fonksiyonlar, trigonometri, kutupsal koordinatlar, karmaşık sayılar, doğrusal denklem sistemleri, matrisler ve determinantlar.

MATH104 - Tek Değişkenli Kalkülüs
Fonksiyon ve fonksiyon ile ilgili temel kavramların hatırlatılması, Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel ve Logaritma Fonksiyonları, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, Belirli-belirsiz İntegraller, İntegral Alma Teknikleri, Alan ve Hacim Hesaplama.

PHYS103 - Fizik I: Mekanik

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.