Elektrik Devreleri-II (AEE202) Ders Detayları

Ders Adı: Elektrik Devreleri-II
Kod: AEE202
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı öğrencilerin EASA-66 Modül 3’ün ihtiyaçları doğrultusunda elektrik-elektronik kavramlarını ve Alternatif Akım (AC) ile ilgili çözümleme yöntemlerini anlayabilmelerini sağlamaktır. Bu ders ile öğrenciler devre elemanlarının AC karşısındaki davranışlarını ve sinüsoidal durağan durum analizlerini öğrenirler. Ayrıca öğrenciler AC devrelerin frekans cevabını elde edilmesini öğrenir.
İçerik: AC devrelerin hesaplamalarına, çözüm süreçlerine ve süreç değişkenlerine, devre kuramlarının temellerine, AC analizine ve frekans cevabına genel bir giriş yapılması.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4