Helikopter Sistemleri (APM406) Ders Detayları

Ders Adı: Helikopter Sistemleri
Kod: APM406
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders genel olarak döner kanatlı platformların sistemleri ve bunların uygulanması
İçerik: Dersle ilgili ayrıntılar Haftalık Ders Ayrıntıları’nda verilmiştir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6