Akademik Programlar

Hava Aracı Seyrüseferi (AEE405) Ders Detayları

Ders Adı: Hava Aracı Seyrüseferi
Kod: AEE405
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı öğrencilerin EASA-66 Modül 13’ün ihtiyaçları doğrultusunda seyrüsefer (SS) konseptini ve SS yardımcılarının SS’e katkısını anlayabilmelerini sağlamaktır. Bunun desteklenebilmesi için Öğrenciler SS yardımcıları kapsamındaki aviyonik elemanların yapısını ve davranışlarını öğrenecektir. Ayrıca öğrenciler bu sistemlerin seyrüsefere olan katkısını ve bir bilgisayar ağı üzerinden bir arada çalışma esaslarını öğrencektir. Öğrencilerin SS yardımcılarının yapılarını, elektriksel ve RF olarak karekteristiklerini bilmeleri beklenecektir.
İçerik: Temel SS terimleri ve prensipleri, manyetik pusulaların çalışma prensipleri, kısa mesafede kullanılan SS yardımcıları, uzun mesafede kullanılan SS yardımcıları, yaklaşma ve iniş SS yardımcıları, uydu SS, aviyonik sistemlerde kullanılan veri iletim protokol yapıları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5