Akademik Programlar

Hava Aracı Yapıları (APM301) Ders Detayları

Ders Adı: Hava Aracı Yapıları
Kod: APM301
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Hava aracı yapılarının yapısal analizlerinin ve uygulamalarının temellerini anlamak.
İçerik: Bu ders elastiklik, yapısal analiz, uçabilirlik ve aeroelastisite de dahil olmak üzere bütün hava aracı yapıları temellerini kapsar.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5