Akademik Programlar

Termodinamik ve Akışkanlar (APM201) Ders Detayları

Ders Adı: Termodinamik ve Akışkanlar
Kod: APM201
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Öğrencilere aerodinamik ve turbo makineler derslerine hazırlık olması amacıyla akışkanlar mekaniği ve termodinamiğin temellerinin verilmesi.
İçerik: Özgül ağırlık ve yoğunluk, viskozite, akışkan direnci, Akışkanlarda sıkıştırılabilirlik etkisi; statik, dinamik ve toplam basınç: Bernoulli teoremi, venturi, Sıcaklık: termometreler ve sıcaklık skalalerı: Celsius, Fahrenheit ve Kelvin, Isının tanımı. Isı sığası, özgül ısı, Isı transferi: konveksiyon, radyasyon ve kondüksiyon, Hacimsel genişleme; Termodinamiğin birinci ve ikinci yasası, Gazlar: İdeal gaz kanunları; Sabit hacim ve sabit basınçta özgül ısılar, gazın genişlemesiyle yapılan iş, İzotermal, adyabatik genişleme ve sıkıştırma, motor çevrimler, sabit hacim ve sabit basınç, Isıl enerji, yanma ısısı, Otto çevrimi, Dizel çevrimi, Brayton çevrimi, Roket itkisi, Ramjet, örnek problemler
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5