Uçuş Teorisi (APM309) Ders Detayları

Ders Adı: Uçuş Teorisi
Kod: APM309
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı uçuş mekaniklerinin matematiksel konseptlerinin ve hava aracı kontrol yüzeylerinin hareketlerine hava araçlarının verdikleri tepkilerin öğretilmesidir.
İçerik: Havaaracı Aerodinamiği ve Uçuş Kontrolü
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6