Akademik Programlar

Fizik I (PHYS103) Ders Detayları

Ders Adı: Fizik I
Kod: PHYS103
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin başlıca amacı; matematiğe dayalı mekanğin temel ilkeleri ışığında, matematik, fizik ve havacılık arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve fiziğin temel ilkelerini sivil havacılık alanlarına uygulamaktır.
İçerik: Madde; Atomun Yapısı, Elementlerin Periyotlar Çizelgesi, Atomun Elektronik Yapısı; Kimyasal Bağlar, Maddenin Halleri; Basınç ve Kuvvet; Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork; Akışkan Dinamiği; Termodinamik; Isı; Dalga Hareketi ve Ses.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6.5